NCad start omvangrijk onderzoek naar de impact van COVID-19 op het gebruik van proefdieren en ontwikkeling van proefdiervrije innovaties

In reactie op het NCad briefadvies aan de minister van LNV waarin is voorgesteld om dierproefvrije onderzoeksmethodes te stimuleren voor het onderzoeksbeleid Covid-19 heeft de minister het NCad twee adviesvragen gegeven.

Allereerst onderzoek naar de effecten van het onderzoek naar COVID-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie.

Beoogd doel van de minister: overzicht en inzicht bieden in het gebruik van proefdieren en van proefdiervrije innovaties in het wereldwijde onderzoek naar vaccins en behandelmethoden voor COVID-19. Op basis daarvan de (mogelijke) implicaties voor de transitie naar proefdiervrije innovaties (TPI) in kaart brengen en lessen voor de toekomst van TPI formuleren.

Ten tweede onderzoek naar de mogelijkheden van parallelstudies inventariseren.

Beoogd doel van de minister: inzicht bieden bij welke onderzoeksdomeinen en -soorten de inzet van parallelstudies op afzienbare termijn kan bijdragen aan de validatie van dierproefvrije alternatieve modellen. Adviseren hoe de meerkosten die daarmee gemoeid zijn, zouden kunnen worden gefinancierd zonder dat dat ten koste gaat van ander onderzoek.

Het NCad zal de komende weken hiervoor een plan van aanpak opstellen.