Ambities van het NCad in 2021

Het NCad heeft dit jaar veel activiteiten op de agenda staan. Zo is recentelijk het onderzoek gestart naar de impact van COVID-19 op het gebruik van proefdieren en ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. En wordt in de komende tijd met behulp van een expertwerkgroep gewerkt aan de opzet van een handreiking voor ongeriefbeoordeling. Daarin wordt in ieder geval complex ongerief en cumulatief (gestapeld) ongerief opgenomen. De betreffende expertwerkgroep wordt in nauwe samenwerking met het IvD-platform samengesteld. Ook wordt er komend voorjaar weer een Harry Blom-beraad in samenwerking met het IvD-Platform georganiseerd.

Uiteraard worden er daarbij verder stappen ondernomen om het concept van streefbeelden proefdiervrij onderzoek verder te brengen, dit in nauwe samenwerking met de partners van Transitie Proefdiervrije Innovatie. Een compleet overzicht van alle voorgenomen activiteiten die het NCad ambieert leest u in het NCad jaarplan 2021 hieronder.