E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

NCad: Voor proefdieren van nu en innovaties van morgen.

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het NCad.

Over deze onderwerpen lees je meer in de nieuwsbrief:

Nieuwe samenstelling NCad

Het NCad heeft een nieuw lid: Prof.dr. Roger Adan. Hij volgt Pieter Roelfsema op. Pieter had door zijn nieuwe baan geen tijd meer voor het NCad. Roger is sinds 2002 hoogleraar Moleculaire Farmacologie bij de afdeling Translationele Neuroscience van het UMC Utrecht Brain Center.

Roger onderzoekt de mechanismen die eetgedrag bepalen. Hij gebruikt dit als voorbeeld om neurale circuits beter te begrijpen. Deze circuits vormen de basis van:

  • besluitvorming
  • angst
  • impulsief gedrag
  • het zoeken naar beloningen
  • eetstoornissen

In het NCad vertegenwoordigt Roger de invalshoek van de fundamentele wetenschap. Hij vindt dat er voor proefdiervrije innovaties en verfijning van dierproeven extra investeringen nodig zijn. En daarnaast moeten wetenschappers kunnen kiezen voor het beste model dat de vragen beantwoordt.

Monique Janssens start met een nieuwe baan

Sinds 1 september is Monique Janssens geen lid meer van het NCad. Afgelopen zomer liet ze weten dat ze een nieuwe baan heeft bij het ministerie van LNV. Dit ministerie is ook de opdrachtgever van het NCad. Daarom kan ze deze baan niet combineren met haar lidmaatschap van het NCad. We zoeken op dit moment een opvolger.

Roger Adan

Uit EARA News: veel te weinig fondsen voor het goedkeuren van diervrije methoden

Er zijn standaard testmethoden die veel gebruikt worden om de veiligheid van chemicaliën te testen. Hierbij worden vaak dieren gebruikt. Iedereen wil liever diervrije testmethoden gebruiken. Deze new-approach methodologies (NAM’s) worden wel ontwikkeld, maar moeten voor gebruik uitgebreid getest worden.

Helena Kandarova sprak hierover op het International Congres on Toxicology in 2022 in Maastricht. Ze is de voorzitter van de European Society for Toxicology In Vitro. Kandarova: ”Het is lastig om toestemming te krijgen om NAM’s te gebruiken. Dit komt door een gebrek aan fondsen waarmee de nieuwe testmethoden gevalideerd kunnen worden. Daardoor kan niet bewezen worden dat de NAM’s nauwkeurig en haalbaar zijn.”

De voorzitter van het NCad, Henk Smid is het hiermee eens. Hij wijst er vaak op dat de overgang naar proefdiervrije methoden veel sneller kan. Maar hiervoor is wel meer geld nodig. Dit geldt voor de ontwikkeling van dierproefvrije methoden en voor de validatie hiervan.

Aap

Symposium over Next level non-animal testing 2 december

Op 2 december kun je een symposium bijwonen in Utrecht. Het onderwerp is next level non-animal testing. Daar kun je de resultaten zien van twee projecten: 3R TOXFLOW en DARTpaths. De organisatie gaat graag met je in gesprek over proefdiervrij testen. Hoe zetten we de innovaties rond proefdiervrij testen in de markt? En hoe kunnen we dit doorontwikkelen? De uitnodiging voor de bijeenkomst vind je hier. En wil je je meteen aanmelden? Dat kan via deze website.

Biotechnische dagen 7 & 8 december

DALAS heeft een interessant programma gemaakt voor de Biotechnische dagen op 7 en 8 december in ‘s-Hertogenbosch. Je kunt op die dagen informatie uitwisselen tijdens plenaire sessies, zoals Out of de box presentaties. Daarnaast is er veel ruimte om te netwerken op de bedrijvenmarkt en tijdens borrels. Er worden zo’n 650 deelnemers en exposanten verwacht.  

Vanuit de NCad zijn verschillende leden aanwezig. Zo zijn Roger Adan en Ferry Braunstahl beiden een dag voorzitter. En Leane van Weereld, Marieke Hoonakker, Bea Zoer en Elmar Theune presenteren een poster over het NCad.

Workshops over ongeriefinschatting en verfijning 25 en 26 januari

Iedereen voorkomt ongerief graag zoveel mogelijk. Daarvoor is het is om precies te weten wanneer tijdens een dierproef ongerief kan optreden. Om daarna te bekijken hoe dat ongerief minder kan worden (verfijning). Of hoe je een humaan eindpunt bereikt.

De Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) ontwikkelde hier ‘severity’-workshops voor. Samen met DALAS en het IvD-Platform organiseert het NCad op woensdag 25 en donderdag 26 januari 2023 8 workshops. Je kunt hieraan deelnemen. Elke workshop duurt een halve dag. Er kunnen rond de 15 mensen per workshop meedoen. De workshops zijn voor een deel in het Engels en het Nederlands. We zoeken een plek in Utrecht.

Veel leden van IvD’s en DEC’s hebben al eens meegedaan. We willen nu speciaal ook biotechnici uitnodigen om mee te doen. In december lees je meer op deze website hoe je je aan kunt melden.

Logo Dalas en IvD