E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid zet zich in voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en onderwijs. Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven en de ethische toetsing daarvan om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal.

Frequentie
vier keer per jaar

1 editie