E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het NCad.

Voor proefdieren van nu en innovaties van morgen.

Over deze onderwerpen lees je meer in de nieuwsbrief:

Voorbereiding commissiedebat dierproeven

Op 9 mei 2023 is het commissiedebat over dierproeven. Er waren verschillende bijeenkomsten over dierproeven georganiseerd voorafgaand aan het debat. Hier waren ook NCad-leden voor uitgenodigd. We kijken uit naar dit debat en zullen dit met veel belangstelling volgen. Over de voorbereidingen hiervoor leest u meer in deze nieuwsbrief.

Rondetafelgesprek 13 april in Utrecht

Op 13 april bezocht minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Hubrecht Instituut in Utrecht. Hij bekeek daar een aantal innovaties. Tijdens dat bezoek was er ook een informatieve gespreksronde. Hier waren onder andere Tweede Kamerlid Wassenberg en een aantal deskundigen aanwezig. Ook ons NCad-lid Coenraad Hendriksen nam deel aan dat gesprek. Het gesprek ging over de transitie van dierproeven naar meer proefdiervrije innovaties en hoe de transitie kan versnellen. Een steeds terugkerende vraag is: waarom daalt het aantal proefdieren niet als het aantal innovaties toeneemt? Experts geven hier verschillende redenen voor. Een van de redenen was dat het proefdierveld en het veld waar innovaties ontstaan soms twee verschillende werelden zijn. Deze werelden communiceren niet altijd met elkaar.

Overleg

Rondetafelgesprek 20 april in Tweede Kamer

Op 20 april was het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. NCad-voorzitter Henk Smid was hiervoor uitgenodigd. Alle personen waren verdeeld in 3 verschillende thema’s. Henk Smid zat in het thema Proefdiervrije innovatie en beleid. Alle genodigden hadden voor het gesprek een positionpaper ingeleverd. Lees de position paper van het NCad.

Henk Smid maakte duidelijk dat er meer geld beschikbaar moet komen voor proefdiervrije innovaties. Hij vergeleek dit met andere transities zoals de energietransitie. Er moet meer geïnvesteerd worden in de transitie naar proefdiervrije innovaties. En het is belangrijk dat er actief inhoudelijk regie wordt gevoerd. Door te coördineren kan men elkaar versterken.

Minister Adema maakt kennis met NCad

Op 24 april heeft Henk Smid persoonlijk kennis gemaakt met minister Adema. De minister was zeer goed voorbereid. Een uitgebreid verslag staat op onze website.

Minister Adema en Henk Smid
Beeld: ©NCad / NCad

Streefbeeld cardiovasculair en immunologie

Het streefbeeld cardiovasculair is afgerond en lees je nu op onze website. Binnenkort wordt het streefbeeld over immunologie ook afgerond. Zodra dit openbaar wordt, lees je dit op onze website. We zijn erg blij met deze streefbeelden en geloven in de methode waarbij het veld zelf het initiatief neemt. Het NCad heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het concept van streefbeelden bekend te maken: Een streefbeeld moet realistisch en uitvoerbaar zijn. En er is draagvlak vanuit het veld. Daar zit de kracht van een streefbeeld. We bekijken of we een rol kunnen spelen in de verdere uitvoering van deze streefbeelden.

Meld je aan voor het 6e Harry Blom-beraad op 13 juni

Op dinsdag 13 juni 2023 is het 6e Harry Blom-beraad. Het thema is 'Voorkomen van ernstig ongerief'. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de mogelijkheden om ernstig ongerief te voorkomen. Deze keer is het weer fysiek in Utrecht. Ook is de bijeenkomst te volgen via een niet-interactieve livestream. Aanmelden is nu mogelijk!

Programma

Na een introductie door Leonie van Rijt gaat Wim de Leeuw in op cumulatief ongerief. Daarna bespreekt Marloes Hentzen enkele concrete casussen uit de praktijk van vaccinontwikkeling. Tenslotte introduceert Nelleke Verhave het stappenplan van de RSPCA om ernstig ongerief zoveel mogelijk te voorkomen.

We combineren ‘strakke inhoud’ met discussie. En er is ruimte om collega’s van andere organisaties te leren kennen onder genot van een hapje en een drankje. De inloop is vanaf 13:00 uur en na afloop is er een borrel.

Voor wie

Met het Harry Blom-beraad willen IvD-Platform en NCad IvD-leden, onderzoekers, biotechnici en andere direct betrokkenen bij dierproefonderzoek ‘in vertrouwen’ kennis en ervaringen met elkaar laten delen. Om zo bij te dragen aan betere omgang met de proefdieren en beter onderzoek.

Registreren

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst en voor de livestream via deze link: Registreren | Harry Blom beraad (momice.events).

Beeld: ©NCad