E-nieuws Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Er is uitzicht op terug naar normaal. Maar worden we daar beter van? Het NCad vraagt kritisch te blijven naar het normaal van dierproeven. Op dit moment zijn veel dierproeven helaas nog noodzakelijk om belangrijke wetenschappelijke kennis te verkrijgen. Maar we moeten ook inzetten op het versnellen van de ontwikkeling en het gebruik van proefdiervrije innovaties om een volgende stap te kunnen maken naar proefdiervrij onderzoek. Hierover en meer leest en ziet u in deze nieuwsbrief.

In de Zwitsterse bergen

Begin november organiseerde de Zwitserse dierenbelangenorganisatie Swiss Animal Protection STS de 13e animal testing conferentie. Hieronder de videoboodschap van onze voorzitter Henk Smid en comitélid Wim de Leeuw voor de deelnemers van dit congres.

Video Targets images on animal free research

NCad briefadvies over EURL-ECVAM Recommendation on Non-Animal-Derived antibodies

Het EURL-ECVAM-rapport Recommendation on Non-Animal-Derived antibodies wijst de weg richting proefdiervrije productie van antilichamen.

Het NCad constateert echter dat er in de wetenschappelijke wereld twijfels bestaan over een volledige toepasbaarheid van proefdiervrije methoden voor de ontwikkeling en productie van monoclonale en polyclonale antilichamen.

Op verzoek van de Centrale Commissie Dierproeven een briefadvies opgesteld.

NCad briefadvies over EURL-ECVAM Recommendation on Non-Animal-Derived antibodies

Groot aantal deelnemers webinar Harry Blom-beraad

Dag-nachtritmes hebben invloed op je proefdier en de uitkomsten van je dierproef. Hoe ga je daar goed mee om? Dit werd door meerdere onderzoekers uiteen gezet tijdens het eerste digitale Harry Blomberaad. Gemist? Bekijk de presentaties online.

Groot aantal deelnemers webinar Harry Blom-beraad

Harry Blom-beraad

Overzicht Codes of Practices

Het toepassen van best practices, de zogenaamde Codes of Practices (CoP's), zorgt voor het hoogst haalbare vanuit dierenwelzijnsperspectief. Dit vraagt dan wel om regelmatig herzien van de bestaande CoP's. Kan het beter? Het NCad stimuleert dat bezien en brengt hiervoor experts samen. De prioiritering van het bezien op mogelijke verbetering van CoP's wordt veelal afgestemd met het IvD-Platform. Er is ook een nieuwe CoP in de maak. Er is hard gewerkt door de expertgroep perioperatieve zorg! De CoP zit nu in de afrondende fase en we hopen hem begin volgend jaar te kunnen finaliseren.

We hebben het overzicht van de Codes of Practices die voort zijn gekomen van een NCad-advies gebundeld op onze website.

Codes of Practices, actuele 'beste praktijken' in het proefdierveld

CoP