NCad advies 'Proeven met honden en katten'

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft aan het NCad gevraagd een nationale strategie te ontwikkelen waarbij door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, los van de ethische toetsing door de CCD, het gebruik van het aantal honden en katten wordt geminimaliseerd. Het NCad heeft haar advies 'Proeven met honden en katten' in augustus 2016 schriftelijk aangeboden aan de staassecretaris.