Activiteiten en werkzaamheden

Het NCad is 18 december 2014 van start gegaan. Door advies, kennisuitwisseling en het ontwikkelen van (inter)nationale netwerken wil het NCad een belangrijke bijdrage leven aan het minimaliseren van het proefdiergebruik, nationaal en internationaal. De ethische toetsing van dierproeven en het Vervangen, Verminderen en verfijnen (3V's) daarvan staat daarbij centraal.

Taken en jaarplannen

Het NCad wil dat doel conform haar wettelijke opdracht bereiken door:

 • het adviseren van de minister, de CCD en de IvD’s. En de personen verantwoordelijk voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in de inrichting. Het advies gaat over de aanschaf, de fok, de huisvesting, de verzorging, en het gebruik van dieren in dierproeven;
 • alternatieven voor dierproeven;
 • informatie uitwisselen met andere NC’s over het functioneren van de IvD’s en de beoordeling van projectvoorstellen;
 • zorg te dragen voor de verspreiding van de beste praktijken zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie;
 • het bevorderen van de ontwikkeling, validatie, acceptatie en toepassing van alternatieven voor dierproeven. Zowel op nationaal als internationaal niveau: het bundelen van de inbreng in internationale gremia;
 • het ondersteunen van de communicatie tussen en met professionals in het veld van dierproeven en alternatieven;
 • het verzorgen van communicatie naar het publiek over dierproeven en alternatieven.

Het NCad bestaat uit het comité en het bureau advies dierproevenbeleid

Medewerkers van het bureau:

 • Michiel van Butselaar, algemeen secretaris
 • Leane van Weereld, senior adviseur/clustercoördinator/secretaris
 • Marieke Hoonakker, senior adviseur
 • Shalenie den Braver Sewradj, senior adviseur