Prof. dr. R.A.H. (Roger) Adan

Prof. dr. R.A.H. (Roger) Adan

Functie
Lid
Werkt bij
Hoogleraar Moleculaire Farmacologie, afdeling Translational Neuroscience, UMCU

"Biomedisch onderzoek ontrafelt mechanismen die ten grondslag liggen aan ziektes en vormt het fundament onder behandeling met geneesmiddelen en andere therapieen. Hoewel er de afgelopen 25 jaar al veel verbeterd is rond vermindering, verfijning en vervanging van proefdieren, blijven dierproeven voorlopig noodzakelijk voor de vooruitgang van de medische wetenschap en de gezondheid van mens en dier. Dierproeven mogen alleen worden uitgevoerd als er geen alternatieven zijn en er een zorgvuldig proces van evaluatie is waarin het belang van het onderzoek wordt afgewogen tegen het ongerief voor de dieren. Ik kan makkelijker verantwoorden dat ik proefdieren gebruik dan dat ik nog vlees eet: vlees is vervangbaar, proefdieren (nog) niet.

Gelukkig is er steeds meer transparantie over het gebruik van proefdieren en de processen die er een rol bij spelen. Hierdoor wordt het publiek betrokken in de afwegingen die gemaakt worden bij een dierproef en bij de toewijding van onderzoekers bij het zoeken naar alternatieven, het verminderen van het gebruik en de verfijning van dierproeven. In vergelijking met andere NCAD leden zal mijn bijdrage wat meer in verfijning van en transparantie over dierproeven zijn."

Hier vindt u een kort CV van Roger Adan.