drs. W.A. (Wim) de Leeuw

drs. W.A. (Wim) de Leeuw

Functie
Lid
Werkt bij
Hoofd Instantie voor Dierenwelzijn Universiteit Utrecht

"De ideale wereld, een wereld zonder dierproeven, ligt nog niet zomaar binnen handbereik. Er is nog heel veel werk te doen om dierproeven te vervangen waar dat kan, en waar dat nog niet kan het aantal dierproeven te verminderen en methoden te gebruiken die het ongerief zo veel als mogelijk beperken. Het NCad heeft de taak om gevraagd en ongevraagd adviezen en richtlijnen op te stellen die ons verder helpen op elk van deze punten. Deze moeten gestoeld zijn op input van deskundigen en andere betrokkenen. Ze moeten een uitdagend en betrouwbaar kompas zijn dat leidt naar minder en betere dierproeven. Het NCad kan en moet een vliegwielfunctie vervullen. De uitdaging is wat mij betreft niet alleen om die adviezen en richtlijnen op het scherpst van de snede te formuleren, maar ook en vooral, om in samenwerking met de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD), er voor te zorgen dat ze niet alleen op de ministeriële burelen en in de lades van de IvD terechtkomen. Ze moeten tussen de oren komen van IvD medewerkers, onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers en moeten echt leiden tot verbetering van dierenwelzijn en wetenschap."

Hier vindt u een kort CV van Wim de Leeuw.